MEMORIA


MEMORIA – system do administrowania cmentarzem – powstał z myślą o zarządcach chcących usprawnić proces administrowania nekropolią. System pozwala na prowadzenie następujących dokumentów:

 • Księga Grobów
 • Księga Osób Pochowanych
 • Alfabetyczny Spis Osób Pochowanych

Każdy z powyższych dokumentów może zostać wygenerowany jako plik PDF, a następnie wydrukowany, przykładowy raport:

Alfabetyczny Spis Osób Pochowanych

Aplikacja pozwala na prowadzenie spisu dysponentów, dokumentowanie opłat za dzierżawę grobu lub innych opłat pobieranych przez administrację cmentarza. Przewagą elektronicznej bazy danych jest łatwość i szybkość wyszukiwania informacji. W przeciągu kilku sekund zarządca może odnaleźć interesujące go grób, osobę pochowaną, lub sprawdzić dane kontaktowe dysponenta grobu. Dzięki integracji bazy danych z cyfrową mapą cmentarza możliwe jest automatycznie wyszukiwanie grobów na mapie cmentarza (po wpisaniu numeru grobu lub nazwiska pochowanego, grób zostaje wskazany przez program i oznaczony innym kolorem). Oprócz tego System MEMORIA pozwala na generowanie raportu grobów z wygasającymi opłatami dzierżawy oraz druk potwierdzeń lub zaświadczeń dotyczących uiszczenia opłat. Generowany dokument wygląda następująco:

Administrator korzystający z naszego systemu ma możliwość pełnej edycji informacji znajdujących się w bazie:

 • osób pochowanych
 • dysponentów grobów
 • usuwania grobów
 • ewidencji i edycji opłat

Dodawanie grobu składa się z trzech etapów:

 • Rysowanie grobu na mapie – to proste narzędzie pozwalające po podaniu wymiarów grobu, ustawienie go w dowolnym miejscu na mapie pod dowolny kątem.
 • Podanie informacji opisowych o grobie – numer grobu, jego status(zajęty, rezerwacja itd) i rodzaj (murowany rodzinny, ziemny itd.)
 • Dodanie zdjęć grobu

System MEMORIA pozwala na:

 • wydruk mapy (całości lub wybranej części cmentarza)
 • pomiar odległości i powierzchni (przydatny przy planowaniu inwestycji).

System MEMORIA jest systemem online – dane znajdują się na serwerze zewnętrznym, a dostęp do nich możliwy jest przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej. Administrator cmentarza otrzymuje link do systemu oraz login z hasłem (które może w razie potrzeby sam zmienić). Zarządca nie musi wykonywać kopi zapasowych, dbać o stabilność działania systemu oraz wykonywać wielu innych czynności związanych z prawidłowym działaniem aplikacji – wszystkim tym zajmujemy się my. Administrator odpowiada jedynie za poprawność danych które wprowadza do bazy. W przypadku systemów instalowanych na komputerze stacjonarnym klienta, istnieje duże ryzyko utraty danych (awaria sprzętu, wirus, przypadkowe usunięcie danych, kradzież urządzenia). Ponadto rozwiązanie internetowe pozwala na dostęp do danych z dowolnego miejsca i jego zarządca może zalogować się do systemu pracując na komputerze w kancelarii, biurze, w domu, a także podczas delegacji. System Memoria może zostać wzbogacony o moduł publiczny eMEMORIA do którego dostęp ma każdy zainteresowany.

 

eMEMORIA


Internetowa wyszukiwarka grobów i osób pochowanych – korzysta z tej samej bazy danych co system do administrowania Memoria. Zakres przedstawianych danych ograniczony jest do podstawowych informacji o grobie i osobach pochowanych:

 • imię (imię imiona) i nazwisko
 • wiek
 • daty urodzin i śmierci
 • numer ewidencyjny grobu (kwatera, rząd, numer)
 • status grobu (wolny, rezerwacja, zajęty).

Inne informacje takie jak dane dysponentów, dane dotyczące opłat nie są dostępne dla wszystkich. Oprócz samego wyszukiwania danych system eMemoria pozwala na swobodne przeglądanie mapy oraz jej drukowanie. Dzięki wbudowanemu modułowi Open Street Map, osoby odwiedzające cmentarz mogą w łatwy sposób sprawdzić gdzie dokładnie jest on zlokalizowany i jak do niego dojechać (mapa obejmuje obszar całego kraju) Wyszukiwarka jest bardzo użytecznym narzędziem dla osób odwiedzających cmentarz i poszukujących informacji o osobach pochowanych (np. podczas badań genealogicznych).

eMEMORIA to także strona internetowa cmentarza, zawierająca podstawowe informacje takie jak:

 • regulamin cmentarza
 • cennik
 • kontakt
 • galeria
 • nekrologi
 • rocznice (system w oparciu o bazę danych generuje listę rocznic urodzin i śmierci osób pochowanych na cmentarzu)
 • inne informacje (według wymagań klienta)

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej, ale i prostej technologii, zwartość strony może być edytowana i uzupełniania przez zarządcę (przeprowadzamy krótkie szkolenie z zakresu edycji tekstów znajdujących się na stronie).

 

mMEMORIA (dostępna wkrótce)


mMEMORIA – aplikacja mobilna pozwalająca na wyszukiwanie grobów i osób pochowanych. Dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym iOS oraz Android.

d