INWENTARYZACJA CMENTARZA


Podstawową usługą, którą oferujemy naszym klientom jest przeprowadzenie ewidencji grobów na cmentarzu.

Głównym źródłem informacji jest sam cmentarz. Z tablic nagrobkowych pozyskujemy informacje o osobach pochowanych:

 • imiona i nazwiska,
 • data urodzenia i śmierci,
 • wiek,
 • okoliczności śmierci (śmierć tragiczna),
 • inne istotne informacje (jak wykonywany zawód, informacje o udziale w powstaniu itd.).

Groby, z nieczytelną tablicą nagrobkową lub groby nie posiadające tablicy zostają umieszczone na specjalnej liście, którą przekazujemy zarządcy w celu ewentualnej aktualizacji danych o tych grobach.

Innym elementem, przekazywanym zarządcy jest dokumentacja fotograficzna cmentarza, zawierająca fotoplan cmentarza wykonany przy pomocy drona oraz zdjęcia każdego zinwentaryzowanego grobu.

Oprócz pozyskania danych terenowych z cmentarza oferujemy wprowadzenie do bazy danych informacji z innych źródeł takich jak:

 • Księga Osób Pochowanych (informacje o osobach pochowanych),
 • Księga Grobów (informacje o grobie, dysponencie grobu, opłatach),
 • Innych zbiorów danych.

Zebranie danych o osobach pochowanych i grobach jest najważniejszym i najbardziej pracochłonnym etapem związanym z wdrożeniem systemu do zarządzania cmentarzem. Jakości i rzetelności wykonanej nas pracy przekłada się na komfort pracy zarządcy. Nasi pracownicy to osoby doświadczone i odpowiedzialne. Opracowywane przez nas bazy danych cmentarzy przechodzą szereg kontroli, mających na celu wyeliminowanie wszelkich możliwych błędów.

Bazę danych możemy przekazać w formie:

 • papierowej (wydrukowane Księgi uzupełnione o płytę CD z dokumentacją fotograficzną),
 • elektronicznej (plik danych w formacie Excel oraz zdjęcia fotograficzne),
 • online – udostępnienie danych w naszej autorskiej aplikacji do zarządzania cmentarzem Memoria.

spis-osob


MAPA CMENTARZA


Opracowanie mapy cmentarza jest drugą podstawową usługą oprócz jego ewidencji, którą znajdziecie Państwo w naszej ofercie.

Wykonywane przez nas mapy zawierają pomierzone z dużą dokładnością następujące obiekty cmentarza:

 • groby (pomniki),
 • podział administracyjny (rzędy, sektory),
 • infrastruktura cmentarza (ogrodzenie z bramami, alejki, ujęcia wody, śmietniki itd.),
 • zieleń (drzewa, krzewy),
 • inne elementy (według wymagań klienta).

Mapa pozwala na szybką identyfikację obiektów znajdujących się na terenie cmentarza. Każdy grób jest oznaczony unikatowym numerem (numer ewidencyjny grobu), którego odpowiednik znajdziemy w Księdze Grobów czy Księdze Osób Pochowanych. Oznaczenie grobów umożliwia zarządcy oraz osobom odwiedzającym cmentarz ich szybką identyfikację  w terenie.

Mapa cmentarza tworzona jest na podstawie zdjęć lotniczych, do wykonania których wykorzystujemy Bezzałogowe Statki Powietrzne popularnie nazywane dronami. W przypadku zadrzewienia cmentarza obiekty niewidoczne uzupełniamy przez pomiar tradycyjny – za pomocą instrumentów geodezyjnych.

Opracowana przez nas mapa charakteryzuje się dużą dokładnością, dzięki czemu odnalezienie grobu nie powinno stwarzać najmniejszych problemów.

Mapy oddajemy w postaci papierowej (wielkoformatowy wydruk), lub w postaci elektronicznej (jpg, pdf, CAD itd.)

Oferujemy digitalizację już istniejących map papierowych (opracowanie mapy cyfrowej na podstawie mapy papierowej).


FOTOPLAN CMENTARZA


Oprócz tradycyjnych map, oferujemy tzw. fotomapy – czyli opracowania kartograficzne powstałe w wyniku przetworzenia zdjęć z drona. Wysoka rozdzielczość fotoplanów pozwala na rozpoznanie grobu na mapie (widzimy jego kolor, kształt, a także jego charakterystyczne elementy).

nasielsk_puwg1992


OZNACZENIE I PLAN ROZBUDOWY CMENTARZA


Prawidłowe oznaczenie cmentarza, w dużej mierze ułatwia i skraca czas poszukiwania grobu, jest ono szczególne ważne na średnich i dużych cmentarzy, składających się z kilkunastu lub kilkudziesięciu sektorów. Naszym klientom oferujemy:

 • wykonanie projektu rozmieszczenia oznaczeń cmentarza,
 • wykonanie tablic kierunkowych wskazujących sektory i rzędy,
 • wykonanie tablic z mapą cmentarza oraz numeracją grobów,
 • instalację tablic,
 • instalacja infokiosków.

Nekropoliom posiadającym tereny jeszcze niezagospodarowane proponujemy sporządzenie planu zagospodarowania cmentarza. Plan pozwoli na optymalne wykorzystanie terenu cmentarza, zaplanowanie kolejnych inwestycji oraz wprowadzenie systemu rezerwacji wolnych miejsc. Plan tworzony jest w oparciu o wytyczne klienta i może być dostosowywany do wizji rozwoju nekropoli.

bez-tytulu