ZABEZPIECZENIA SYSTEMU MEMORIA


Nasze oprogramowanie gwarantuje użytkownikom bezpieczny i ciągły dostęp do danych. Do informacji znajdujących się na serwerze dostęp ma jedynie administrator danych, posiadający login oraz hasło. Ruch na serwerach jest przez nas monitorowany i archiwizowany. Korzystamy z najnowszych i najbardziej sprawdzonych rozwiązań, które skutecznie zabezpieczają nas i naszych klientów. Dane są przez nas archiwizowane, wykonujemy okresowe kopie zapasowe, które w każdej chwili możemy przekazać naszym klientom.

GIODO


Przetwarzanie danych osobowych przez egroby.pl jest zgodne z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz w pełni zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Wytyczne GIODO: http://www.giodo.gov.pl/1520074/j/pl/

AKTA PRAWNE


Najważniejsze ustawy i rozporządzenia: